Items where Year is 2001


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z | Ó
Number of items: 217.

A

Adams, Paul C. and Hoelscher, Steven and Till, Karen E. (2001) Place in context: Rethinking Humanist Geographies. In: Textures of Place: Exploring Humanist Geographies. University of Minnesota Press. ISBN 9780816692569

Allan, G.R. and Kakiro, G. and O'Farrell, A.G. and Watson, R.O. (2001) Localness of A (Ψ) Algebras. Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy, 101A (1). pp. 61-70. ISSN 1393-7197

Aziz, B. and Gray, D. and Hamilton, G. and Oehl, F. and Power, James F. and Sinclair, D. (2001) Implementing protocol verification for E-Commerce. In: International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business, Science, and Education on the Internet, 6-12 August 2001, L'Aquila, Italy.

Aziz-Kerrzo, Maan and Conroy, Kenneth G. and Fenelon, Anna M. and Farrell, Sinéad T. and Breslin, Carmel B. (2001) Electrochemical studies on the stability and corrosion resistance of titanium-based implant materials. Biomaterials, 22 (12). pp. 1531-1539. ISSN 0142-9612

B

Bartley, Brendan and Waddington, Shelagh B. (2001) The emergence and evolution of urban planning in Ireland. Geographical Viewpoint, 29. pp. 7-14. ISSN 0332-4877

Beaumont, Andrew J. and Kiely, Christopher and Rooney, A. Denise (2001) Synthesis of novel chiral quaternary phosphonium fluorides: reagents for simple asymmetric nucleophilic fluorination reactions. Journal of Fluorine Chemistry, 108 (1). pp. 47-50. ISSN 0022-1139

Beresnevich, Victor and Dickinson, Detta and Velani, Sanju (2001) Sets of exact ‘logarithmic’ order in the theory of Diophantine approximation. Mathematische Annalen, 321 (2). pp. 253-273. ISSN 0025-5831

Boyle, Gerry and Feeney, Brídín (2001) Analysis of the Economic, Social and Cultural Profile of County Roscommon (NIRSA) Working Paper Series. No. 11. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Boyle, Prof. Gerry and McElligott, Rory and O'Leary, Jim (2001) Public-Private Wage Differentials in Ireland, 1994 - 2001. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Boyle, Mark (2001) 'Towards a Theorisation of the Historical Geography of Nationalism in Diasporas: The Irish Diaspora as Exemplar'. International Journal of Population Geography, 7. pp. 429-446. ISSN 1077-3495

Brady, Karen and Fitzgerald, Stephen and Ingvarsson, Sigurdur and Borrebaeck, Carl A.K. and Moynagh, Paul N. (2001) CD40 Employs p38 MAP Kinase in IgE Isotype Switching. Biochemical and Biophysical Research Communications, 289 (1). pp. 276-281. ISSN 0006-291X

Brady, Miriam T. (2001) Regulation and Effector Function of TH1 and TH2 Cells in Immunity to Bordetella Pertussis. PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

Brihaye, Y. and Paturyan, V. and Piette, B.M.A.G. and Tchrakian, D.H. (2001) Instantons in 4-dimensional gauged O(5) Skyrme models. Journal of Mathematical Physics, 42 (10). pp. 4669-4683. ISSN 0022-2488

Brodlie, Ken and Dykes, Jason and Gillings, Mark and Haklay, Mordechay E. and Kitchin, Rob and Kraak, Menno-Jan (2001) Geography in VR : Context. In: Virtual Reality in Geography. CRC Press, London, pp. 7-16. ISBN 9780748409051

Broome, Simon J. (2001) The lifetime of a unilateral target zone: some extended results. Journal of International Money and Finance, 20. pp. 419-438. ISSN 0261-5606

Brunsdon, Chris (2001) A Bayesian Approach to Schools' Catchment-based Performance Modelling. Geographical and Environmental Modelling, 5 (1). pp. 9-22. ISSN 1361-5939

Brunsdon, Chris (2001) Is `Statistix Inferens' Still the Geographical Name for a Wild Goose? Transactions in GIS, 5 (1). pp. 1-3. ISSN 1467-9671

Brunsdon, Chris (2001) The comap: exploring spatial pattern via conditional distributions. Computers, Environment and Urban Systems, 25 (1). pp. 53-68. ISSN 0198-9715

Brunsdon, Chris and McClatchey, J. and Unwin, D.J. (2001) Spatial variations in the average rainfall - altitude relationship in Great Britain: an approach using geographically weighted regression. International Journal of Climatology, 21 (4). pp. 455-466. ISSN 1097-0088

Brunstrom, Conrad (2001) 'Not Worth Going to See': The Place of Ireland in Samuel Johnson's Imagination. Eighteenth-Century Ireland / Iris an dá chultúr, 16. pp. 73-82.

Buckley, Stephen M. and Fernández, José L. and Vukotić, Dragan (2001) Superposition operators on Dirichlet type spaces. Report University of Jyväskylä Department of Mathematics and Statistics, 83. pp. 41-61. ISSN 1457-8905

Buckley, Stephen M. and Hanson, Bruce and MacManus, Paul (2001) Doubling for general sets. Mathematica Scandinavica, 88 (2). pp. 229-245. ISSN 0025-5521

Buckley, Stephen M. and Stanoyevitch, Alexander (2001) Weak slice conditions and Hölder imbeddings. Journal of the London Mathematical Society., 64 (3). pp. 690-706. ISSN 0024-6107.

Buckley, Stephen M. and Stanoyevitch, Alexander (2001) Weak slice conditions, product domains, and quasiconformal mappings. Revista Matemática Iberoamericana, 17 (3). pp. 607-642. ISSN 0213-2230.

Burgess, C. P. and Dolan, Brian P. (2001) Particle-Vortex Duality and the Modular Group: Applications to the Quantum Hall Effect and Other 2-D Systems. Physical Review B, 63 (15). pp. 155309-155330. ISSN 1098-0121

Burke, D. and Ward, Tomas E. and de Paor, A (2001) Image processing used to harness blinking as a channel of communication and control for physically disabled people. Medical & Biological Engineering & Computing, 39. pp. 285-287.

Burke, Luke A. and Butler, Richard N. and Stephens, John C. (2001) Theoretical characterization of pentazole anion with metal counter ions. Calculated and experimental 15N shifts of aryldiazonium, -azide and -pentazole systems. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, 2001 (9). pp. 1679-1684. ISSN 1472-779X

Byrne, Thomas (2001) Design, construction and operation of an Microsoft Access database to accommodate records of L.W. Brockliss’ and P. Ferte’s ‘Irish clerics in France in the seventeenth and eighteenth centuries: a statistical study’ (NIRSA) Working Paper Series. No. 7. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Byrne, Siobhan and Power, James F. and Waldron, John (2001) A Dynamic Comparison of the SPEC98 and Java Grande Benchmark Suites. In: Workshop on Intermediate Representation Engineering for the Java Virtual Machine, 22-25 July 2001, Orlando, Florida.

C

Car, A. and Taylor, George and Brunsdon, Chris (2001) An analysis of the performance of a hierarchical wayfinding computational model using synthetic graphs. Computers, Environment and Urban Systems, 25 (1). pp. 69-88. ISSN 0198-9715

Carbayo Abengozar, Mercedes (2001) Shaping Women: National Identity Through the Use of Language in Franco's Spain. Nations and Nationalism, 7 (1). pp. 75-92. ISSN 1469-8129

Carruthers, Frances (2001) The Organisational Work of Lady Ishbel Aberdeen, Marchioness of Aberdeen and Temair. (1857-1939). PhD thesis, National University of Ireland Maynooth.

Casey, D.G. and Burnell, A.M. (2001) The isolation of microsatellite loci in the Mediterranean fruitfly Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) using a biotin/streptavidin enrichment technique. Molecular Ecology Notes, 1. pp. 120-122.

Caulfield, B. and Ward, Tomas E. (2001) Online database for the Assessment and Comparative Evaluation of Rehabilitation Outcomes. In: 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, October 25-28 2001, Turkey.

Charlton, Ro and Moore, S. and Sweeney, John and Fealy, Rowan (2001) Climate change and water resources in Ireland : initial investigation using downscaled GCMS and hydrological modelling techniques. Cuadernos de Investigación Geográfica, 27. pp. 125-135. ISSN 0211-6820

Clancy, Paula and O'Malley, Eoin and O'Connell, Larry and Van Egeraat, Chris (2001) Industry Clusters in Ireland: An Application of Porter's Model of National Competitive Advantage to Three Sectors. European Planning Studies, 9 (1). pp. 7-28. ISSN 0965-4313

Cleary, David and O'Donoghue, Diarmuid P. (2001) Creating a Semantic-web Interface with Virtual Reality. In: Compercial Applications of High-Performace Computing. Proceedings of SPIE (4528). SPIE, pp. 138-146. ISBN 0819442526

Collins, J.F. and Daly, E. and Sweeney, J. and Walsh, M. and White, J. and Wright, G. (2001) Terrestrial Data. In: Agro-Meteorological Modelling: Principles, Data and Applications. Joint Working Group on Applied Agricultural Meteorology, pp. 80-35. ISBN 0-951155-17-2

Collins, Michael (2001) The Catholic Tradition and its Treatment of Suicide. Other thesis, Pontifical University, St Patrick's College, Maynooth.

Colmenares, Fernando and McCaffrey, John G. and Novaro, Octavio (2001) Quenching of excited 1 P 1 state atomic zinc by molecular nitrogen: A matrix-isolation spectroscopy/quantum chemical calculation study. Journal of Chemical Physics, 114 (22). pp. 9911-9918. ISSN 0021-9606

Costello, Dan and Mooney, Peter and Winstanley, Adam C. (2001) Multi-Objective Optimisation on Transportation Networks. In: 4th AGILE Conference on Geographic Information Science, April 19-21, 2001, Brno (Czech Republic).

Coulter, Colin (2001) Unionists after Unionism. Peace Review: A Journal of Social Justice, 13 (1). pp. 75-80. ISSN 1040-2659

Coulter, Colin (2001) The origins of the Northern Ireland conservatives. Irish Political Studies, 16 (1). pp. 29-48. ISSN 0790-7184

Cox, Laurence (2001) Globalisation from below? "Ordinary people", movements and intellectuals from Seattle to Genova to war. In: William Thompson Weekend School, May 2001, Cork. (Unpublished)

Cox, Laurence (2001) Outside the whale: (re) thinking social movements and the voluntary sector. Seventh international conference on alternative futures and popular protest: a selection of papers from the conference. Colin Baker and Mike Tyldesley (eds)..

Cox, Laurence (2001) Review of Amory Starr, Naming the enemy. UNSPECIFIED.

Cox, Laurence (2001) Review of Robin Cohen and Shirin Rai, Global social movements. UNSPECIFIED.

Cox, Laurence and Mullan, Caitriona (2001) Social movements never died:community politics and the social economy in the Irish Republic. In: International Sociological Association / British Sociological Association spocial movements conference, November 2001, Manchester.

Cronin, Kieran (2001) A sociological analysis o f the recent rise in assaults on young men in Irish society. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Culligan, Kevin and Glover, Louise and Dowling, Paul and Ohlendieck, Kay (2001) Brain dystrophin-glycoprotein complex: persistent expression of beta-dystroglycan, impaired oligomerization of Dp71 and up-regulation of utrophins in animal models of muscular dystrophy. BMC Cell Biology, 2 (2). ISSN 1471-2121

Cummings, A. and O'Sullivan, G. and Hanan, W.G. and Heffernan, Daniel (2001) Multifractal analysis of selected rare-earth elements. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 34 (13). pp. 2547-2573.

Cummings, A. and O'Sullivan, G. and Heffernan, Daniel (2001) Signatures of quantum chaos in rare-earth elements: I. Characterization of the Hamiltonian matrices and coupling matrices of Ce I and Pr I using the statistical predictions of Random Matrix Theory. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 34 (17). pp. 3407-3446.

Cummings, A. and O'Sullivan, G. and Heffernan, Daniel (2001) Signatures of quantum chaos in rare-earth elements: II. Characterization of the energy eigenvalues and dipole moments of Ce I and Pr I. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 34 (17). pp. 3447-3477.

D

Daly, Charles and Horgan, Jane and Power, James F. and Waldron, John (2001) Platform Independent Dynamic Java Virtual Machine Analysis: the Java Grande Forum Benchmark Suite. In: JGI '01 Proceedings of the 2001 joint ACM-ISCOPE conference on Java Grande. ACM, pp. 106-115. ISBN 1581133596

Daly, Charles and Horgan, Jane and Power, James F. and Waldron, John (2001) Some measurements of Java-to-bytecode compiler performance in the Java Virtual Machine. In: Workshop on Java Optimization Strategies for Embedded Systems, 1 April 2001, University of Genova, Italy.

Dempsey, Majella (2001) The Student Voice in the Transition Year Programme A school based case study. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Denman, Peter (2001) Book Reviews: Modern irish Poetry :A new Alhambra; Writing in the Irish Republic:Literature, Culture, Politics 1949-1999. UNSPECIFIED.

Denman, Peter (2001) Cosmic Dances. UNSPECIFIED.

Denman, Peter (2001) Poet and Mastercraftsman. UNSPECIFIED.

Denman, Peter (2001) Significant Elements: Songs of the Psyche and Her Vertical Smile. Irish University Review, 31 (1). pp. 95-109.

Dewit, Gerda (2001) Building the Developmental State: Achieving Economic Growth Through Co-operative Solutions: A Comment on Bringing Politics Back In. Journal of Development Studies, 38. pp. 147-151. ISSN 0022-0388

Dewit, Gerda (2001) Credibility and Reputation Building in the Developmental State: A Model with East Asian Applications. World Development, 29 (4). pp. 711-724. ISSN 0305-750X

Dewit, Gerda (2001) Intervention in risky export markets: insurance, strategic action or aid? European Journal of Political Economy, 17 (3). pp. 575-592. ISSN 0176-2680

Dickinson, H. and Dodson, M. M. (2001) Simultaneous Diophantine approximation on the circle and Hausdorff dimension. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 130 (3). pp. 515-522. ISSN 1469-8064

Dodge, Martin and Kitchin, Rob (2001) Examining Different Approaches to Mapping Internet Infrastructure. CASA Working Paper Series No. 39. Working Paper. UCL: Centre for Advanced Spatial Analysis, London.

Dodge, Martin and Kitchin, Rob (2001) Ways to map cyberspace. Directions Magazine, 2001 (7 Nov.).

Dolan, Rose (2001) Today's Youth, Today's Leaders and Citizens: Youth Leadership and its Importance in Education. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Dooley, Terence (2001) "A world turned upside down" a study of the changing social world of the landed nobility of County Meath, 1875-1945. Riocht na Midhe, 12. pp. 188-228.

Dowling, Andy and Keating, John (2001) A proxy-based security architecture for Internet applications in an extranet environment. Journal of Systems and Software, 58 (20). pp. 107-118. ISSN 0164-1212

Doyle, K.O. and Gallagher, M.L. and Pryce, Mary T. and Rooney, A. Denise (2001) A Matrix Isolation and Flash Photolysis Study of the Cyclization Reactions of Chromium Amino Carbenes. Journal of Organometallic Chemistry, 617. pp. 269-279. ISSN 0022-328X

Drewett, John (2001) An Investigation of the Physical Education Curriculum in Irish Primary Schools and of the Factors Which Impede Its Full Implementation. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Duffy, Patrick (2001) Social and spatial order in the MacMahon lordship of Airghialla in the late sixteenth century. In: Gaelic Ireland, c.1250 - c.1650. Four Courts Press for the Group for the study of Irish Historic Settlement, pp. 115-137. ISBN 1-85182-547-9

Durack, Susan (2001) Maynooth - towards a community profile 1750-1911. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Dwyer, Owen and Gilmartin, Mary (2001) From Mission to Parish: St. Peter Claver Catholic Church, Lexington, Kentucky. Southeastern Geographer, 41 (2). pp. 296-305. ISSN 0038-366X

E

Ellabib, M.S. and Agaj, M. and Khalifa, Z. and Kavanagh, Kevin (2001) Trichophyton violaceum is the dominant cause of tinea capitis in children in Tripoli, Libya: Results of a two year survey. Mycopathologia, 153. pp. 145-147. ISSN 0301-486X

F

Fagan, Honor and O'Hearn, Denis and McCann, Gerard and Murray, Michael (2001) Waste Management Strategy: A Cross-Border Perspective (NIRSA) Working Series Paper No. 2. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.. (Unpublished)

Falconer Al-Hindi, Karen and Till, Karen E. (2001) (Re)placing the new urbanism debates: towards an interdisciplinary research agenda. Urban Geography, 22 (3). pp. 189-201. ISSN 0272-3638

Fay, Damien and Ringwood, John and Condon, Marissa and Kelly, Michael (2001) 24-Hour Electrical Load Data - A Time Series or a Set of Independent Points? In: Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2001), July 16-18 2001, Cagliari, Sardinia.

Fay, Damien and Ringwood, John and Condon, Marissa and Kelly, Michael (2001) Data Fusion Model for Irish Electricity Load Forecasting. In: Irish Signals and Systems Conference (ISSC'01), June 25-27, 2001, National University of Ireland Maynooth.

Fenelon, Anna M. and Breslin, Carmel B. (2001) An electrochemical study of the formation of Benzotriazole surface films on Copper, Zinc and a Copper-Zinc alloy. Journal of Applied Electrochemistry, 31 (5). pp. 509-516. ISSN 0021-891X

Fitters, Paul F.L. and Dunne, R. and Griffin, Christine (2001) Vine Weevil Control in Ireland with Entomopathogenic Nematodes: Optimal Time of Application. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 40 (2). pp. 199-213. ISSN 07916833

Flavin, Thomas and Hurley, Margaret J. and Rousseau, Fabrice (2001) Explaining Stock Market Correlation: A Gravity Model Approach. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Fleming, Ted (2001) Learning for Life –The White Paper: A Discussion. The Adult Learner, 18. pp. 27-35.

Fotheringham, Stewart and Charlton, Martin and Brunsdon, Chris (2001) Spatial Variations in School Performance: a Local Analysis Using Geographically Weighted Regression. Geographical and Environmental Modelling, 5 (1). pp. 43-66. ISSN 1361-5939

Fritsche, Karsten and Power, James F. and Waldron, John (2001) A Java Distributed Computation Library. In: 2nd International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies, 9-11 July 2011, Taipei, Taiwan.

G

Galavan, Robert (2001) Towards a New Theory of Organisation: From the Perspective of Non-linear Systems Theory. In: Irish Academy of Management Conference 2001, Dublin, Ireland.. (Unpublished)

Ge, S.S. and Sun, Zhendong and Lee, T.H. and Spong, Mark W. (2001) Feedback linearization and stabilization of second-order nonholonomic chained systems. International Journal of Control, 74 (14). pp. 1383-1392. ISSN 1366-5820

Giralt, Marta (2001) Español. In: Modern Languages in Primary Schools : Teacher Guidelines. National Council for Curriculum and Assessment, pp. 137-163.

Gray, Patty A. (2001) The Obshchina in Chutotka: land, property and local autonomy. Working Paper. Max Planck Institute for Social Anthropology.

Gray, David and Hamilton, Geoff and Power, James F. and Sinclair, David (2001) A Specification of TCP/IP using Mixed Intuitionistic Linear Logic. In: 2nd Joint Workshop on Formal Specification of Computer-Based Systems, 20 April 2001, Washington DC, USA.

Griffin, Christine and O'Callaghan, K.M. and Dix, I. (2001) A self-fertile species of Steinernema from Indonesia: further evidence of convergent evolution amongst entomopathogenic nematodes? Parasitology, 122. pp. 181-186. ISSN 0031-1820

Guild, Sarah-Jane and Austin, Paul C. and Navakatikyan, Michael and Ringwood, John and Malpas, Simon C. (2001) Dynamic relationship between sympathetic nerve activity and renal blood flow: a frequency domain approach. American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 281 (1). R206-R212. ISSN 0363-6119

Guinan, Anne Marie (2001) Who, What and Why... Subject Choices for Senior Cycle in a Second Level School. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

H

Hanan, W.G. and Gough, J. and Heffernan, Daniel (2001) Left-sided multifractality in a binary random multiplicative cascade. Physical Review E, 63. pp. 1-9.

Hanan, William G. and Heffernan, Daniel (2001) Geometrical multifractality of the perimeter of DLA clusters. Chaos, Solitons and Fractals, 34 (13). pp. 193-195.

Harvey, Brian and Schaefer, Anja (2001) Managing Relationships with Environmental Stakeholders: A Study of UK Water and Electricity Utilities. Journal of Business Ethics, 30 (3). pp. 243-260. ISSN 0167-4544

Hass, Birgit and Downes, Martin and Griffin, Christine (2001) Correlation between survival in water and persistence of infectivity in soil of Heterorhabditis spp. isolates. Nematology, 3 (6). pp. 573-579. ISSN 1388-5545

Heaney, Frances and Burke, Cathriona and Cunningham, Desmond and McArdle, Patrick (2001) Pyrimidine annelated heterocycles—synthesis and cycloaddition of the first pyrimido[1,4]diazepine N-oxides. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 (6). pp. 622-632. ISSN 0300-922X

Heaney, Frances and Fenlon, Julie and O'Mahony, Colm and McArdle, Patrick and Cunningham, Desmond (2001) Nitrogen-containing heterocycles: 1,3-dipolar cycloaddition of stabilized nitrones with alkynes; primary cycloadducts, first and second generation rearrangement processes. Journal of the Chemical Society, Perkin Tranactions 1, 1 (24). pp. 3382-3392. ISSN 0300-922X

Heaney, Frances and Rooney, Oliver and Cunningham, Desmond and McArdle, Patrick (2001) Simultaneous double 1,3-dipolar cycloaddition reactions involving bisnitrones or bisdipolarophiles. 1H NMR investigation of the conformational preferences of N-methyl- and N-phenylisoxazolidines. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, 2001 (3). pp. 373-378. ISSN 1472-779X

Henry, Martin (2001) Environment or Creation? Irish Theological Quarterly, 66 (2). p. 108.

Henry, Martin (2001) Reflections on Grace (Part One). Irish Theological Quarterly, 66 (3). pp. 195-210.

Henry, Martin (2001) Reflections on Grace (Part Two). Irish Theological Quarterly, 66 (4). pp. 295-314.

Henry, Martin (2001) Religion and Death. Irish Theological Quarterly, 66 (4). p. 390.

Henry, Martin (2001) Translation of Franz Overbeck, How Christian is Our Present-day Theology? Irish Theological Quarterly, 66 (1). pp. 51-66.

Heritage, George and Charlton, Martin and O'Regan, S. (2001) Morphological Classification of Fluvial Environments: An Investigation of the Continuum of Channel Types. Journal of Geology, 109 (1). pp. 21-33. ISSN 1537-5269

Hogan, Padraig (2001) Education is Self-Education. Journal of Philosophy of Education, 35 (4). pp. 529-538. ISSN 0309-8249

Hogan, Padraig (2001) The Reciprocal Character of Self-Education: Introductory Comments on Hans-Georg Gadamer's Address `Education is Self-Education'. Journal of Philosophy of Education, 35 (4). pp. 519-527. ISSN 0309-8249

Horgan, Geraldine (2001) Analysis of INSET Policy and Provision for Second Level Teachers in the Nineties. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Horgan, Jane and Power, James F. and Waldron, John (2001) Measurement and Analysis of Runtime Profiling Data for Java Programs. In: First IEEE International Workshop on Source Code Analysis and Manipulation, 2001. Proceedings. IEEE, pp. 122-130. ISBN 0769513875

Huff, Anne Sigismund (2001) The continuing relevance of strategy. Human Relations, 54 (1). pp. 123-130. ISSN 0018-7267

Huff, Anne Sigismund and Huff, James Oran (2001) Re-Focusing the Business School Agenda. British Journal of Management, 12 (Supplement s1). S49-S54. ISSN 1045-3172

Humphries, Mark (2001) Constantine, Christianity and Rome. Hermathena, 171. pp. 47-63.

J

Jacobson, Dan and Lippa, Yvonne and Golledge, Reginald G. and Kitchin, Rob and Blades, Mark (2001) Rapid development of cognitive maps in people with visual impairments when exploring novel geographic spaces. IAPS Bulletin of People-Environment Studies (Special Issue on Environmental Cognition), 18. pp. 3-6. ISSN 1301-3998 (Submitted)

Jun, Sung Chan and Pearlmutter, Barak A. and Nolte, Guido (2001) Realtime MEG source localization. Technical Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

K

Keane, John (2001) The Role of the G.A.A. in Creating, Maintaining and Reinforcing Senses of Place and Identity. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Kearns, Gerry (2001) “Educate that holy hatred”: place, trauma and identity in the Irish nationalism of John Mitchel. Political Geography, 20. pp. 885-911. ISSN 0962-6298

Kenny, Michael (2001) Rural Regeneration through Universal and Equitable Public Service Delivery: Report on the "Rural Renewal Pilot Programme: An Integrated Approach to the Provision of Public Services in Areas of Declining Population". The Stationery Office, Dublin..

Keyes, L. and Winstanley, Adam C. (2001) Data Fusion for Topographic Object Classification. Proceedings IEEE/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion Over Urban Areas. pp. 275-279.

Keyes, Laura and Winstanley, Adam C. (2001) Topographic Object Recognition Through Shape. Technical Report. Technical Report NUIM/SS/--/2001/06, Computer Science, NUIM.. (Unpublished)

Keyes, Laura and Winstanley, Adam C. (2001) Using moment invariants for classifying shapes on large scale maps. Computers, Environment and Urban Systems, 25 (1). pp. 119-130. ISSN 0198-9715

Khadir, M.T. and Ringwood, John (2001) Neural Network Modelling and Predictive Control of a Milk Pasteurisation Plant. In: Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2001), July 16-18 2001, Cagliari, Sardinia.

Kinnarney, Paula (2001) Involving Students in their own learning: The Experience of a first year Curriculum innovation. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Kitchin, Rob (2001) Using Participatory Action. Research Approaches in Geographical Studies of Disability: Some Reflections. Disability Studies Quarterly , 21 (4). pp. 61-69. ISSN 2159-8371

Kitchin, Rob and Kneale, James (2001) Science fiction or future fact? Exploring imaginative geographies of the new millennium. Progress in Human Geography, 25 (1). pp. 17-33. ISSN 0309-1325

Kitchin, Rob and Law, Robin (2001) The Socio-spatial Construction of (In)accessible Public Toilets. Urban Studies, 38 (2). pp. 287-298. ISSN 0042-0980

Kitchin, Rob (2001) Cognitive maps. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier, Oxford, pp. 2120-2124. ISBN 9780080430768

Kitchin, Rob (2001) Disability and inclusive landscapes. Teaching Geography, 26. pp. 81-85. ISSN 0305-8018

Kitchin, Rob and Dodge, Martin (2001) Placing cyberspace : why geography still matters. Information Technology, Education and Society, 1 (2). pp. 25-46. ISSN 1037-616X

L

Leahy, Dermot (2001) Robust rules for industrial policy in open economies. Journal of International Trade and Economic Development, 10 (4). pp. 393-409. ISSN 0963-8199

Leahy, Dermot (2001) Strategic trade policy with heterogeneous costs. Bulletin of Economic Research, 53 (3). pp. 177-182. ISSN 0307-3378

Lebech, Mette (2001) Review: Le Mythe Bioéthique Edited by Gérard Mémeteau and Lucien Israël, Paris, Bassano, 1999, 192 pages, 132 FF. Journal of Medical Ethics, 27 (2). ISSN 0306-6800

Lowry, John P. and Fillenz, Marianne (2001) Real-time monitoring of brain energy metabolism in vivo using microelectrochemical sensors: the effects of anesthesia. Bioelectrochemistry, 54 (1). pp. 39-47. ISSN 1567-5394

Lyddy, Fiona and Barnes-Holmes, Dermot and Hampson, Peter (2001) A Transfer of Sequence Function Via Equivalence in a Connectionist Network. The Psychological Record, 51. pp. 409-428. ISSN 0033-2933

M

MacGabhann, Seamus (2001) Sustaining community heritage: the case for political action. Riocht na Midhe, 12. pp. 229-234.

Maguire, M. and Ward, Tomas E. and Markham, Charles and O'Shea, D. and Kevin, L. (2001) A Comparative Study in the Use of Brachial Photoplethysmography and the QRS Complex as Timing References in Determination of Pulse Transit Time. In: 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, October 25-28 2001, Turkey.

Maguire, Mark and Shore, Cris and Wright, Sue (2001) Audit Culture and Anthropology. Journal of the Royal Anthropological Institute, 7. pp. 759-763.

Maguire, Michael and Markham, Charles and Ward, Tomas E. (2001) Electrocardiograph and photoplethysmograph superimposition as an investigative tool for circulatory function. In: IEE Irish Signals and Systems Conference, 2001, NUI Maynooth.

Mahon, Bernard P. and Doyle, Sean and Kavanagh, Kevin and Corcoran, Amanda and Ennis, O. (2001) Baculovirus expression of parvovirus B19 (B19V) NS1: utility in confirming recent infection. Journal of Clinical Virology, 22 (1). pp. 55-60. ISSN 1386-6532

Malloy, Brian A. and Power, James F. (2001) An Interpretation of Purdom's Algorithm for Automatic Generation of Test Cases. In: International Conference on Computer and Information Science, 3-5 October 2001, Orlando, Florida.

Malpas, Simon C. and Leonard, Bridget L. and Guild, Sarah-Jane and Ringwood, John and Navakatikyan, Michael and Austin, Paul C. and Head, Geoffrey A. and Burgess, Don E. (2001) The sympathetic nervous system's role in regulating blood pressure variability. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 20 (2). pp. 17-24. ISSN 0739-5175

McAvinia, Claire (2001) Enhancing teaching and learning at UCL: the Access to Core Course Materials Project and the Key Skills Web Development Project. Vine, 122. pp. 35-40.

McCann, Malachy and Townsend, Sean and Devereux, Michael and McKee, Vickie and Walker, Brian (2001) Mixtures obtained by reacting trans-(�)-1,2diaminocyclohexane with acetylacetone in the presence of simple cobalt(II) salts. Polyhedron, 20. pp. 2799-2806.

McGilloway, Sinéad and Donnelly, Michael (2001) Prevalence and Nature of Mental Health Problems Among Single, Homeless People in Belfast, Northern Ireland. International Journal of Mental Health, 30 (3). pp. 40-49. ISSN 0020-7411

McGilloway, Sinéad and Donnelly, Michael (2001) Service Needs of the Homeless Mentally Ill in Belfast. International Journal of Mental Health, 30 (3). pp. 50-56. ISSN 0020-7411

McGinley, Mary (2001) Directory of NIRSA Research Activity, 2001. (NIRSA) Working Paper Series. No. 1. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis. (Unpublished)

McGroarty, Kieran (2001) The Ethics of Plotinus. In: Eklogai: Studies in Honour of Thomas Finan and Gerard Watson. Department of Ancient Classics, National University of Ireland Maynooth, pp. 20-34. ISBN 0901519340

McGuire, Gary and Ó Cairbre, Fiacre (2001) A bridge over a Hamiltonian path. Mathematical Intelligencer, 23 (3). pp. 41-43. ISSN 0343-6993

McKnight, Phillip J. and McNamara, Peter (2001) Proton Quest: A Biotech Group. Chartered Institute of Management Accountants, Management Accounting Exam May 2001 Case study.

McLoone, Seamus and Irwin, George W. and McLoone, Sean F. (2001) Blending local models within a velocity-based multiple model network. IFAC Proceedings Volumes, 34 (22). pp. 117-122. ISSN 1474-6670

Meldon, Jeanne and Boyle, Gerry (2001) Audit of Service Provision for County Meath (Prepared for Meath County Development Board) (NIRSA) Working Paper Series. No.20. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Milan, David and Heritage, George and Large, A. and Charlton, Martin (2001) Stage dependent variability in tractive force distribution through a riffle–pool sequence. Catena, 44 (2). pp. 85-109. ISSN 0341-8162

Mulhare, L. and O'Donoghue, Diarmuid P. and Winstanley, Adam C. (2001) Analogical Structure Matching on Cartographic Data. In: AICS 2001 – 12th Artificial Intelligence and Cognitive Science Conference, National University of Ireland Maynooth.

Murphy, A.R. and Kavanagh, Kevin (2001) Adherence of clinical isolates of Saccharomyces cerevisiae to buccal epithelial cells. Medical Mycology, 39 (1). pp. 123-127. ISSN 1232-986X

Murray, John (2001) On a certain ideal of Külshammer in the centre of a group algebra. Archiv der Mathematik , 77 (5). pp. 373-377. ISSN 0003-889X

Murray, John (2001) Sylow Intersections, Double Cosets, and 2-Blocks. Communications in Algebra, 29 (8). pp. 3609-3619. ISSN 1532-4125

Murtagh, Fiona and Keating, John and Bergin, Susan and Harper, Chris and McFarland, Geraldine and Farid, Mohsen (2001) The Evolution of Telecom Technologies: Current Trends and Near-Future Implications. Technical Report. UNSPECIFIED.

N

Naughton, Thomas J. and Woods, Damien (2001) On the Computational Power of a Continuous-Space Optical Model of Computation. In: MCU 2001: Machines, Computations, and Universality. Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS) (2055). Springer, pp. 288-299. ISBN 3540421211

Noonan, Linda and Delaney, Mary (2001) ExPERT: An online database of University Examination Papers. In: UNSPECIFIED.

O

O Siochain, Seamas and Kabdebo, Thomas (2001) Hungary and the two Roger Casements. In: Ireland and Hungary: A study in parallels with an Arthur Griffith bibliography. Four Courts Press, Dublin, pp. 73-79.

O'Brennan, John (2001) A Social Constructivist Perspective on Enlargement. In: Actors and models : assessing the European Union's external capability and influence. Euryopa Etudes (11). Institut européen de l'Université de Genève, Geneva, pp. 161-187. ISBN 9782940174119

O'Brien, Anne and O'Byrne, Maeve and Ryan, Dr. Anne (2001) The Pound Road. The Challenges of Knowledge Creation and Equity in Third Level Education. In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

O'Donoghue, Diarmuid P. and Winstanley, Adam C. (2001) Finding Analogous Structures in Cartographic Data. In: 4th AGILE Conference on Geographic Information Science, 19-21 April 2001, Brno.

O'Dwyer, Michael (2001) Le Flâneur des deux rives: poétisation greenienne de l’espace Parisien. Mélanges de Science Religieuse. pp. 79-85.

O'Keeffe, Denise (2001) Inequalities in Schools: Socio-Economic Background Or Culture, Method Of Curriculum Transmission And Language. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

O'Neill, Donal and Sweetman, Olive and Van de gear, Dirk (2001) Consequences of Specification Error for Distributional Analysis with an Application to Intergenerational Mobility. UNSPECIFIED. (Unpublished)

O'Neill, R.W. and Greenwood, J.B. and Gradziel, Marcin and Williams, I.D. (2001) Microcontroller based double beam modulation system for atomic scattering experiments. Measurement Science and Technology, 12 (9). pp. 1480-1485. ISSN 0957-0233

P

Pastine, Tuvana (2001) Emerging market debt: measuring credit quality and examining relative pricing. Journal of International Money and Finance, 20 (5). pp. 591-609. ISSN 0261-5606

Patterson, Maria (2001) Representations of Refugees and Asylum Seekers in the Irish Print Media. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Power, James F. and Malloy, Brian A. (2001) Exploiting Metrics to Facilitate Grammar Transformation into LALR Format. In: SAC '01 Proceedings of the 2001 ACM symposium on Applied computing. ACM, pp. 1-5. ISBN 1581132875

Power, James F. and Sinclair, David (2001) A Formal Model of Forth Control Words in the Pi-Calculus. In: 6th International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 16-17 July 2001, Paris, France.

Preston, Paschal and Kerr, Aphra (2001) Digital Media, the Nation State and Local Cultures: The development of multimedia content in Ireland. Media, Culture and Society, 23 (1). pp. 109-131. ISSN 0163-4437

Pringle, D.G. (2001) Regional Mortality Patterns in Ireland. Milieu. pp. 8-11.

R

Ringwood, John and Bofelli, D. and Murray, F.T. (2001) Forecasting Electricity Demand on Short, Medium and Long Time Scales Using Neural Networks. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 31 (1-3). pp. 129-147. ISSN 0921-0296

Ringwood, John and Malpas, Simon C. (2001) Slow oscillations in blood pressure via a nonlinear feedback model. American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 280 (4). R1105-R1115. ISSN 0363-6119

Ryan, Anne and O'Brien, Ann (2001) Knowledge creation: a challenge for higher education in Ireland. Education Links, 61/2 (Summer). pp. 35-40. ISSN 0801406802

S

Schenk, Gerhard and Boutchards, Clare and Carrington, Lyle E. and Noble, Christopher J. and Moubaraki, Boujemaa and Murray, Keith S. and de Jersey, John and Hanson, Graeme R. and Hamilton, Susan E. (2001) A Purple Acid Phosphatase from Sweet Potato Contains an Antiferromagnetically Coupled Binuclear Fe-Mn Center. Biochemistry, 276 (22). pp. 19084-19088. ISSN 0006-2960

Schwarzbacher, Andreas and Foley, Brian and Timoney, Joseph (2001) Algorithmic level low-power VLSI design applied to the RGB to HSI conversion. In: Electronic Circuits and Systems Conference (ECS'01), September 5-7 2001, Bratislava, Slovakia,.

Seymour, Valerie (2001) The Future Academic Library; Indigenous Issues and Infrastructure Development Policies. In: Consortium of National and University Libraries, November 2001. (Unpublished)

Sheridan, Brian (2001) Sicily's Artful Historian: An investigation into the historical thought and method of Diodorus Siculus. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Sheridan, Marie and Sweeney, John (2001) Weather and horse racing: Towards a more objective prediction of the going. Weather, 56 (2). pp. 48-55.

Shorten, Robert N. and Ó Cairbre, Fiacre (2001) A proof of global attractivity of a class of switching systems using a non-Lyapunov approach. IMA Journal of Mathematical Control and Information, 18 (3). pp. 341-353. ISSN 1471-6887

Shorten, Robert N. and Ó Cairbre, Fiacre (2001) On the stability of pairwise triangularisable and related switching systems. In: Proceedings of the 2001 American Control Conference. (Cat. No.01CH37148). IEEE, pp. 1882-1883. ISBN 0780364953

Shortt, Russell W. (2001) IRA activity in Westmeath during the War of Independence, 1918-21. Masters thesis, National University of Ireland Maynooth.

Silva, Paula Alexandra (2001) As Novas Tecnologias como Veículo de Transmissão da Informação Financeira. Revista Contabilidade \& Finanças, 12 (27). pp. 24-32. ISSN 1519-7077

Silva, Paula Alexandra (2001) Relato Financeiro: o Novo Paradigma das Tecnologias da Informação. Estudos do ISCA (6/7). pp. 297-322. ISSN 1646-4850

Speller, Ian (2001) Gallipoli Symposium. In: In the shadow of Gallipoli? Amphibious capabilities in the inter-war period, Menzies Centre for Australian Studies.

Stifter, David (2001) Review: Old Irish Wisdom Attributed to Aldfrith of Northumbria: An Edition of Briathra Flainn Fina maic Ossu, Tempe, Arizona 1999. The Heroic Age : a journal of early medieval northwestern Europe, 4. pp. 1-3. ISSN 1526-1867

Stifter, David (2001) Review: The Otherworld Voyage in Early Irish Literature. An Anthology of Criticism, Jonathan M. Wooding Editor, Dublin: Four Courts Press, 2000, xxviii + 290 pages. ISBN 1-85182-2461. Hardback. IEP 35,-. The Heroic Age : a journal of early medieval northwestern Europe, 4. pp. 1-4. ISSN 1526-1867

Sullivan, Moynagh (2001) On 'union' and other metaphors. Fortnight FET Supplement (393). pp. 15-17. ISSN 0141-7762

Sweeney, J. (2001) Indexing climate change. In: Measuring Environmental Degradation: Developing Pressure Indicators for Europe. Edward Elgar, pp. 39-47. ISBN 1-84064-380-3

T

Thomson, J. Neil and McNamara, Peter (2001) Achieving Post-Acquisition Success: The Role of Corporate Entrepreneurship. Long Range Planning, 34 (6). pp. 669-697. ISSN 0024-6301

Thorne, Peter and Jones, P.D. and Tett, S.F.B. and Parker, D.E. and Osborn, T.J. and Davies, T.D. (2001) Ascribing potential causes of recent trends in free atmosphere temperatures. Atmospheric Science Letters, 2. pp. 132-142. ISSN 1530-261X

Tierney, Lisa (2001) Changing Attitudes Towards Death and Suffering: A Cultural Perspective on The Euthanasia Debate. Masters thesis, Pontifical University, St Patrick's College, Maynooth.

Till, Karen E. (2001) Fragments, Ruins, Artifacts, Torsos. Historical Geography, 29. pp. 70-73. ISSN 1091-6458

Till, Karen E. (2001) Returning Home and to the Field. Geographical Review, 91 (1-2). pp. 46-56.

Till, Karen E. (2001) New Urbanism and Nature: Green Marketing and the Neotraditional Community. Urban Geography, 22 (3). pp. 220-248. ISSN 0272-3638

Timoney, Joseph and Feely, Stephen and Jackie, O'Kelly and Lysaght, Thomas (2001) A Speech Feature Vector based on its Maximum Phase Component. In: Irish Signals and Systems Conference 2001, June 26-27 2001, NUI Maynooth, Maynooth, Ireland.

Timoney, Joseph and Feely, Stephen and Jackie, O'Kelly and Lysaght, Thomas (2001) A Speech Feature Vector based on its Maximum Phase Component. In: Irish Signals and Systems Conference 2005, September 1-2 2005, Dublin City University.

Timoney, Joseph and Lysaght, Thomas (2001) EPS models of AM-FM vocoder output for new sounds generations. In: DAFX-01 the 4th Int. Conference on Digital Audio Effects, December 6-8, 2001, University of Limerick, Limerick, Ireland.

Timoney, Joseph and Lysaght, Thomas (2001) Instantaneous Frequency Approaches for Speech and Audio Signal Analysis. In: Sounds Electric 3, April 20-22 2001, NUI Maynooth, Maynooth, Ireland.

Todd, Sharon (2001) Bringing more than I contain’: ethics, curriculum and the pedagogical demand for altered egos. Journal of Curriculum Studies, 33 (4). pp. 431-450. ISSN 0022-0272

Todd, Sharon (2001) Guilt, Suffering and Responsibility. Journal of Philosophy of Education, 35 (4). pp. 597-614. ISSN 0309-8249

W

Waddington, Shelagh B. (2001) Working with the Community: improving the learning experience for large classes. Journal of Geography in Higher Education, 25 (1). pp. 67-82. ISSN 0309-8265

Walsh, Jim and Boyle, Gerry and Feeney, Brídín (2001) Analysis of Economic, Social and Cultural Situation of County Meath (NIRSA) Working Paper Series. No. 12. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Walsh, Jim and Brady, Joe and Mannion, Chris (2001) Dún Laoghaire Rathdown County Profile (NIRSA) Working Paper Series. No. 16. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Walsh, Jim and Brady, Joe and Mannion, Chris (2001) Fingal County Profile (NIRSA) Working Paper Series. No. 17. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Walsh, Jim and Brady, Joe and Mannion, Chris (2001) South Dublin County Profile (NIRSA) Working Paper Series. No. 14. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Walsh, Jim and Feeney, Brídín and McCafferty, Des (2001) Limerick City Profile (NIRSA) Working Paper Series. No. 13. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Walsh, Jim and O'Brien, Mary (2001) Development Trends in County Kildare (NIRSA) Working Paper Series. No. 10. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Walsh, Jim and O'Brien, Mary (2001) Wicklow at the Millennium – A spatial analysis of development patterns (NIRSA) Working Paper Series No. 9. Working Paper. NIRSA - National Institute for Regional and Spatial Analysis.

Welch, Michael and Rivera, Robert and Conway, Brian and Yonkoski, Jennifer and Lupton, Paul and Giancola, Russell (2001) Determinants and Consequences of Social Trust*. Sociological Inquiry, 75 (4).

Y

Yu, Yanming and Timoney, Joseph and Doyle, Linda and O'Mahony, Donal (2001) Evaluation of Channel Fairness Models for Ad-Hoc networks. In: First Joint IEI/IEE Symposium on Telecommunications Systems Research, November 27 2001, Dublin, Ireland.

Z

Zibulevsky, Michael and Pearlmutter, Barak A. (2001) Blind Source Separation by Sparse Decomposition in a Signal Dictionary. Neural Computation, 13 (4). pp. 863-882. ISSN 0899-7667

Ó

Ó Catháin, Brian (2001) Dearcadh an Teangeolaí ar Chomharthaí Sóirt Ghaeilge an Lae Inniu. Leachtai Cholm Cille, XXXI. pp. 128-149. ISSN 07918658

Ó Catháin, Brian (2001) Die araner mundart (1899) agus Canúintí Oileáin Árann. In: Béalra: Aistí ar Theangeolaíocht na Gaeilge. An Sagart, Maigh Nuad, pp. 240-259. ISBN 1870684931

Ó Dúshláine, Tadhg (2001) Trí Dhán. Feasta, 54 (5). p. 42. ISSN 0014-8946

This list was generated on Tue Nov 13 19:01:17 2018 GMT.